Přihlaste svůj projekt do participativního rozpočtu!

6Leden 2021

V rámci rozpočtu města Havířova bylo také pro rok 2021 uvolněno 5 milionů korun pro další ročník participativního rozpočtu.

Tato částka byla rozdělena jednotlivým částem města podle počtu obyvatel.

O nevyčerpané finanční prostředky z roku 2020 byl pak navýšen limit dané části města. Občané již teď mohou v rámci participativního rozpočtu připravovat nové projekty. Návrhy budou přijímány na podatelně Magistrátu města Havířova nebo na ekonomickém odboru od 18. ledna do 28. února 2021 na předepsaném formuláři.

Návrhy mohou podávat občané, kteří dosáhli věku 15 let a kteří žijí v části města, jíž se návrh projektu týká. Po konečném odborném posouzení návrhů pracovní skupinou budou všechny realizovatelné návrhy předány předsedům občanských komisí jednotlivých částí města. Tyto komise rozhodnou, které 3 návrhy zařadí do veřejného hlasování.

Město poté uskuteční vítězné projekty, jeden v každé z osmi městských částí. V případě, že skutečné finanční náklady na vítězný projekt budou nižší než vymezená finanční částka pro danou část města, bude možné v případě dostatečných finančních prostředků realizovat i další projekt v pořadí.

Všechny potřebné informace naleznete ZDE.

Tisk Poslat e-mailem