Přihlaste svůj projekt do participativního rozpočtu!

9Leden 2020

V rámci rozpočtu města Havířova bylo také pro rok 2020 uvolněno 5 milionů korun pro další ročník participativního rozpočtu.

Tato částka byla rozdělena jednotlivým částem města podle počtu obyvatel. O nevyčerpané finanční prostředky z roku 2019 byl pak navýšen limit dané části města.

Občané již teď mohou v rámci participativního rozpočtu připravovat nové projekty. Návrhy budou přijímány na podatelně Magistrátu města Havířova nebo na ekonomickém odboru od 15. 1. - 28. 2. 2020 na předepsaném formuláři.

Návrhy mohou podávat občané, kteří dosáhli věku 15 let a kteří žijí v části města, jíž se návrh projektu týká. Po konečném odborném posouzení návrhů pracovní skupinou budou všechny realizovatelné návrhy předány předsedům občanských komisí jednotlivých částí města. Tyto komise rozhodnou, které 3 návrhy zařadí do veřejného hlasování.

Město poté uskuteční vítězné projekty, jeden v každé z osmi městských částí. V případě, že skutečné finanční náklady na vítězný projekt budou nižší než vymezená finanční částka pro danou část města, bude možné v případě dostatečných finančních prostředků realizovat i další projekt v pořadí.

Více informací naleznete ZDE:

  • Jeden z vítězných projektů participativního rozpočtu - pumptracková dráha (Havířov-Podlesí)
    Jeden z vítězných projektů participativního rozpočtu - pumptracková dráha (Havířov-Podlesí)
Tisk Poslat e-mailem