Pravidelná krajská kontrola hospodaření Havířova nezjistila žádné chyby ani nedostatky

18Květen 2022

Odbor podpory korporátního řízení a kontroly Moravskoslezské kraje provedl přezkoumání hospodaření Magistrátu města Havířova za rok 2021. Přezkoumávalo se plnění příjmů a výdajů, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků či vedené účetnictví. Nebyly zjištěny žádné chyby, nedostatky nebo rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Z výsledků přezkoumávání krajským úřadem dále vyplývá, že podíl pohledávek na rozpočtu územního celku je 14,20 %, podíl závazků na rozpočtu územního celku 10,20 %, podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,38 % a podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky 10,96 %.

Upřímně musím konstatovat, že jsem ani jiný výsledek nečekal. Hospodaříme rozumně a máme vše pod kontrolou. Také nedávná nezávislá finanční analýza, kterou si město nechalo zpracovat, dopadla podobně. Příjmy a výdaje města měly poslední roky rostoucí trend a jejich rozbor ukazuje stabilní a zdravou strukturu hospodaření. Co se týče investic, daly by se poslední čtyři roky hodnotit jako jedno z nejvýznamnějších období Havířova. Troufám si říct, že si toho určitě všiml každý občan. Stačí se rozhlédnout kolem sebe, rekonstrukcí prošly městské byty a domy, školy, školky, chodníky, cesty, vznikla nová dětská hřiště, sportoviště, parkoviště a za naše vlakové nádraží už se nemusíme stydět, ba naopak. Můžeme být na něj právem pyšní,“ neskrýval spokojenost s výsledky přezkoumání hospodaření města havířovský primátor Josef Bělica.

Tisk Poslat e-mailem