Pozvánka na diskusi s občany na téma záměru výstavby obchvatu Havířov – Třanovice

15Červen 2021

V úterý 22. června 2021 v 16:30 ve venkovním areálu Tennis Hillu v Havířově-Životicích proběhne diskuse s občany na téma záměru výstavby obchvatu Havířov – Třanovice. 

Přijměte pozvání na debatu, která bude věnována objasnění stávajícího stavu, budoucím krokům a Vašim dotazům k tomuto tématu.

Dotazy můžete zasílat emailem na adresu obchvat.havirova@seznam.cz, nebo napsat přímo na místě. Další možností je zapojit se do volné diskuse.

K tématu se vyjádří zástupci města, Ředitelství silnic a dálnic a společnosti Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek pro investice a chytré město

Ing. Ondřej Baránek, náměstek pro ekonomiku a správu majetku

Ing. Šárka Kubalová, náměstkyně ředitele Ředitelství silnic a dálnic

Ing. Roman Kotas, projektant ve společnosti Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Základní kroky, kterými musí taková stavba projít, jsou tyto:

  • Záměr projektu
  • Technicko-ekonomické studie ŘSD (kde bude ověřena ekonomická rentabilita projektu)
  • Model doprav ŘSD
  • Projekt pro územní řízení
  • Vyhodnocení vlivů na životní prostředí neboli EIA
  • Územní řízení
  • Projekt pro stavební povolení
  • Stavební řízení
  • Vyhlášení výběrového řízení
  • Realizace stavby

Akce se koná za každého počasí a v souladu s dodržováním protiepidemických opatření.

Tisk Poslat e-mailem