Poplatky za psy a odpad mohou občané Havířova bez sankcí zaplatit do konce roku, od ledna 2021 se mění číslo bankovního účtu pro placení poplatku za odpady

8Duben 2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR a jeho negativním ekonomickým dopadem na obyvatele země, Magistrát města Havířova nebude sankcionovat nezaplacení poplatku za poplatkové období roku 2020 po lhůtě splatnosti navýšením dle ust. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

V praxi to znamená, že poplatníci mohou uhradit poplatek za psa, odpad a zvláštní užívání veřejného prostranství bez sankce kdykoliv do 31. prosince 2020.

Od 1. ledna 2020 je výše poplatku za odpady 588 Kč za fyzickou osobu a kalendářní rok. Všechny druhy osvobození zůstávají zachovány i pro rok 2020, tedy i pro děti do tří let.

Poplatek ze psů pro držitele prvního psa, kteří žijí v bytových domech letos činí 1 200 Kč za kalendářní rok. U držitelů psů hlášených v rodinných domech se poplatek nezvýšil a nadále platí 300 Kč za rok. U druhého a dalšího psa budou platit lidé stejně jako v roce 2019.

Z důvodu změny zákona o místních poplatcích se mění sazba poplatku pro stávající poživatele všech druhů důchodu, kteří ještě nedovršili věku 65 let, a to z 200 Kč na 1 200 Kč za kalendářní rok.

V roce 2020 opět po dobu jednoho roku platí úleva od poplatku za psa, kterého si lidé adoptují z útulku MAX v Havířově.

Bližší informace podají referenti oddělení správy poplatků.

Mění se číslo bankovního účtu pro placení poplatku za odpady

Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2021 dojde ke změně bankovního účtu pro placení místního poplatku za komunální odpad. Platby s přiděleným variabilním symbolem proto směřujte na účet číslo 19-1721604319/0800. Poplatníci platící formou SIPO či v hotovosti na pokladně Magistrátu města Havířova budou mít změnu v platbě zahrnutou automaticky.

 

Tisk Poslat e-mailem