Poplatky za psy a odpad mohou občané Havířova bez sankcí zaplatit do konce roku 2020

8Duben 2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR a jeho negativním ekonomickým dopadem na obyvatele země, Magistrát města Havířova nebude sankcionovat nezaplacení poplatku za poplatkové období roku 2020 po lhůtě splatnosti navýšením dle ust. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

V praxi to znamená, že poplatníci mohou uhradit poplatek za psa, odpad a zvláštní užívání veřejného prostranství bez sankce kdykoliv do 31. prosince 2020.

Od 1. ledna 2020 je výše poplatku za odpady 588 Kč za fyzickou osobu a kalendářní rok. Všechny druhy osvobození zůstávají zachovány i pro rok 2020, tedy i pro děti do tří let.

Poplatek ze psů pro držitele prvního psa, kteří žijí v bytových domech letos činí 1 200 Kč za kalendářní rok. U držitelů psů hlášených v rodinných domech se poplatek nezvýšil a nadále platí 300 Kč za rok. U druhého a dalšího psa budou platit lidé stejně jako v roce 2019.

Z důvodu změny zákona o místních poplatcích se mění sazba poplatku pro stávající poživatele všech druhů důchodu, kteří ještě nedovršili věku 65 let, a to z 200 Kč na 1 200 Kč za kalendářní rok.

V roce 2020 opět po dobu jednoho roku platí úleva od poplatku za psa, kterého si lidé adoptují z útulku MAX v Havířově.

Bližší informace podají referenti oddělení správy poplatků.

Tisk Poslat e-mailem