Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny by měla být koordinovaná a promyšlená

3Březen 2022

Na Magistrátu města Havířova se sešla pracovní skupina, která se intenzivně zabývá uprchlickou krizí v Havířově a blízkém okolí. Zástupci vedení magistrátu, nestátních neziskových sektorů a krizového řízení se shodli na tom, že pokud má být pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny co nejúčinnější, měla by být koordinovaná a promyšlená, a měla by podléhat řádným úředním postupům. Člověk cizí státní příslušnosti musí být v naší zemi řádně zaevidován a pojištěn. Následně se poskytuje pomoc s ubytováním, financemi a pomoc materiální.

Všichni cizinci musí splnit svou registrační povinnost. To znamená, že hlavně uprchlíky, kteří k nám dorazili neorganizovaně, je nutno okamžitě směrovat na místa, kde budou úředně zaregistrováni. Pro tyto potřeby bylo v Ostravě zřízeno Krajské asistenční centrum pro Ukrajinu, které sídlí v pavilonu A na Výstavišti Černá louka v Ostravě na adrese Černá louka 3235, Moravská Ostrava, telefonní kontakt je 771 235 223. Lidé se tam zaregistrují a zřídí si zdravotní pojištění. Získají tu také vše potřebné pro ubytování,“ vysvětluje náměstkyně pro sociální oblast Stanislava Gorecká.

Dalším krokem je zajištění ubytování. Havířov je na případné uprchlíky z Ukrajiny připraven, jak říká havířovský primátor Josef Bělica: „Ubytovací kapacity přímo v Havířově nabízí Sportovní ubytovna v Prostřední Suché Správy sportovních a rekreačních zařízení. Možností je také Armáda Spásy a intenzivně pracujeme na plné připravenosti ubytovacích kapacit ve vybraných bytech a ubytovně naší Městské realitní agentury. Povinností každého ubytovatele, a to i každého občana, který uprchlíky ubytuje u sebe doma, je nahlásit místo pobytu cizince na cizinecké policii, a to prostřednictvím  internetové aplikace Ubyport.“

Více informací o oznamovací povinnosti ubytování cizinců získáte na www.policie.cz/clanek/oznamovani-ubytovanych-cizincu-ubytovatelem.

Dále jsou pro válečné uprchlíky důležité dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky v rámci státní sociální podpory a možnost zaměstnání. V tomto případě je nutné obrátit se na Úřad práce.

Na nás se mohou zájemci z řad ukrajinských občanů obracet s žádostí o jednorázovou dávku, takzvanou dávku mimořádné okamžité pomoci. Ta je stanovena ve výši pět tisíc korun na každou osobu, dospělého i dítě. Jednoduchý formulář pro tuto žádost máme k dispozici i v ukrajinštině. Dále pak mohou žádat o opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi, mezi které patří například příspěvek na živobytí či doplatek na bydlení. Pomůžeme i s následným hledáním práce. Ukrajinským uprchlíkům bude uděleno povolení k práci na území České republiky, které bude platné po dobu víza, poté by se měli zaevidovat na Úřad práce jako zájemci o zaměstnání,“ uvedla ředitelka kontaktního pracoviště Úřadu práce v Havířově Ladislava Skýbová.

Více informací na www.uradprace.cz/havirov.

Magistrát města Havířova zatím nevyhlásil finanční ani materiální sbírku pro válečné uprchlíky z Ukrajiny, nicméně velmi úzce spolupracuje s humanitárními organizacemi, které tuto pomoc organizují a koordinují. Případná materiální pomoc od občanů, doručená na odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova, je jim následně předána. Tyto organizace nabízí uprchlíkům okamžitou pomoc materiální, včetně servisu informačního, poradenského, psychologického a tlumočnického. Občan České republiky nejvíce pomůže, když se bude správně informovat a při případné pomoci bude postupovat podle instrukcí zainteresovaného orgánu.

Dobrovolnické centrum Havířov do svých charitativních obchodů přijímá od těch, kteří chtějí pomáhat, oblečení v dobrém stavu adra.cz/jak-pomahame/dobrovolnictvi/havirov/, telefonní číslo 737 744 991 nebo 734 350 030.

Na všech pobočkách Armády spásy v Havířově jsou připraveni přijímat trvanlivé potraviny a nabízí také několik míst ve svých pobytových zařízeních, kde jsou schopni nouzově nechat bydlet několik rodin či jednotlivců, kontakt armadaspasy.cz/pobocky/havirov/, telefonní číslo 737 215 426.

Spolek PORTAVITA Havířov zase nabízí pomoc prostřednictvím sociální činnosti Nábytník. Nepotřebný nábytek, ale také lůžkoviny, nádobí, funkční spotřebiče je možno doručit na adresu Slovenského národního povstání 616/7, Havířov-Šumbark. Organizace poté darovaný nábytek předá těm, kteří ho nyní nejvíce potřebují, kontakt portavita.cz/nabytnik/, telefonní číslo 604 571 215.

Nicméně momentálně je nejefektivnější finanční pomoc, která je organizována přes veřejné sbírky. Aktuální potřeby se mohou v čase měnit. Město Havířov je v úzkém kontaktu s krizovým štábem Moravskoslezského kraje, se kterým přípravu pomoci koordinuje. Pro aktuální informace je vhodné pravidelně sledovat i webové stránky Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny, nebo též odkaz www.nasiukrajinci.cz.

Veřejné sbírky:

Sbírka Charity České republiky - Charita pro Ukrajinu
Číslo účtu: 55660022/0800, Variabilní symbol: 104
www.charita.cz/kdo-jsme/pro-media/tiskove-zpravy/vyhlasujeme-sbirku-charita-pro-ukrajinu

Sbírka společnosti Člověk v tísni - SOS Ukrajina
Číslo účtu: 0093209320/0300
www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-pomuze-ukrajine

Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině
Číslo účtu: 333999/2700, Variabilní symbol: 1502
www.cervenykriz.eu/aktuality/ukrajina-prevzata-dalsi-pomoc

UNICEF - Pomoc na Ukrajině
Číslo účtu: 11771177/0300, Variabilní symbol: 829
www.unicef.cz/unicef-rozsiruje-pomoc-na-vychode-ukrajiny

SOS ADRA – pomoc Ukrajině
Číslo účtu: 66888866/0300, Variabilní symbol 500
www.sos-msk.cz/jak-pomoci-ukrajine-oficialni-sbirky

Armády spásy
www.armadaspasy.cz
www.darujme.cz

 

Tisk Poslat e-mailem