Pomoc lidem na Ukrajině

28Únor 2022

V současné době všechny humanitární organizace vyvíjejí maximální úsilí k zajištění potřebné pomoci všem lidem postiženým válkou na Ukrajině. Město Havířov v této věci úzce spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Adra Havířov, na které se můžou zájemci o pokytnutí pomoci obracet, kontakt adra.cz/jak-pomahame/dobrovolnictvi/havirov/, telefonní číslo 737 744 991 nebo 734 350 030. Na všech pobočkách Armády spásy v Havířově jsou připraveni přijímat trvanlivé potraviny a nabízí také několik míst ve svých pobytových zařízeních, kde jsou schopni nouzově nechat bydlet několik rodin či jednotlivců, kontakt armadaspasy.cz/pobocky/havirov/, telefonní číslo  737 215 426. Nábytník PORTAVITA Havířov zase nabízí pomoc prostřednictvím sociální činnosti Nábytník. Nepotřebný nábytek, ale také lůžkoviny, nádobí, funkční spotřebiče je možno doručit na adresu Slovenského národního povstání 616/7, Havířov – Šumbark. Organizace poté darovaný nábytek předá těm, kteří ho nyní nejvíce potřebují, kontakt portavita.cz/nabytnik/, telefonní číslo 604 571 215.

Nicméně momentálně je nejefektivnější finanční pomoc, která je organizována přes veřejné sbírky. Konkrétní kontakty naleznete pod článkem. Aktuální potřeby se mohou v čase měnit.

 

Město Havířov je v úzkém kontaktu s krizovým štábem Moravskoslezského kraje, se kterým přípravu pomoci koordinuje. Pro aktuální informace je vhodné pravidelně sledovat i webové stránky Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny

 

 

Veřejné sbírky:

Sbírka Charity České republiky - Charita pro Ukrajinu
Číslo účtu: 55660022/0800, Variabilní symbol: 104

www.charita.cz/kdo-jsme/pro-media/tiskove-zpravy/vyhlasujeme-sbirku-charita-pro-ukrajinu

Sbírka společnosti Člověk v tísni - SOS Ukrajina
Číslo účtu: 0093209320/0300

www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-pomuze-ukrajine

Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině
Číslo účtu: 333999/2700, Variabilní symbol: 1502

www.cervenykriz.eu/aktuality/ukrajina-prevzata-dalsi-pomoc

UNICEF - Pomoc na Ukrajině
Číslo účtu: 11771177/0300, Variabilní symbol: 829

www.unicef.cz/unicef-rozsiruje-pomoc-na-vychode-ukrajiny

SOS ADRA – pomoc Ukrajině
Číslo účtu: 66888866/0300, Variabilní symbol 500

www.sos-msk.cz/jak-pomoci-ukrajine-oficialni-sbirky

Armády spásy
www.armadaspasy.cz
www.darujme.cz

 

 

Tisk Poslat e-mailem