Plošné opravy vozovek v Havířově

14Srpen 2019

Odbor komunálních služeb realizuje prostřednictvím vysoutěžené firmy ALPINE Bau CZ, v mezidobí sloučené s firmou PORR a.s., plošné opravy asfaltového povrchu vozovek. Práce spočívají v odfrézování poškozené vrchní obrusné vrstvy asfaltu, provedení výškové úpravy zde umístěných šachtic inženýrských sítí, jako jsou vodovodní a plynová šoupata revizních šachtic či víka uličních vpustí a kanalizační poklopy. Poté je povrch strojově vyčištěn. Následuje nástřik spojovacího postřiku a pokládka nové asfaltobetonové vrstvy, která je zaválcována do původní výškové úrovně.

Od 19. 7. do 27. 7. byly takto postupně opraveny asfaltové povrchy na ul. Rodinná a ul. Jurije Gagarina v úseku od ul. Okrajové k Těšínské, ul. Točitá v úseku od ul. Studentská k nově vybudovanému parkovišti na Podlesí, část ul. Podolkovická a ul. Na Bělidle v Prostřední Suché.

Od 5. 8. bylo zahájeno frézování druhé skupiny vozovek, a to na ul. Nová a ul. Klimšova v městské části Šumbark, a ul. Slepá a ul. Purkyňova ve městě. Od pondělí 12. 8. začala firma po provedení potřebných úprav a vyčištění povrchu na těchto ulicích pokládat postupně nový asfaltový koberec.

Poslední plošné opravy povrchu vozovek na ul. U Školky a ul. Jilemnického ve městě, neopravený úsek po kanalizaci na ul. Hornosušská a Veveří a poškozený povrch komunikace v křižovatce ul. Budovatelů a Hornosušská proběhne s ohledem na počasí pravděpodobně v prvním zářiovém týdnu.

Při omezení či zákazu parkování v průběhu oprav na ul. Slepá, Purkyňova, U Školky a Jilemnického mohou občané využívat parkoviště u magistrátu města.

 

 

 

 

 

 

 

Tisk Poslat e-mailem