Plánované přerušení dodávky elektřiny v Prostřední Suché

23Červen 2022

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. informujeme o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve středu 29. června 2022 od 7:30 do 12:30 hodin na ulicích Dělnická: č. o. 41, Na Michalůvce: č. o. 10, 12, 14, 16, 18, U Skleníků: č. o. 24 a na parcelním čísle 2206/7 v městské části Prostřední Suchá.

Podrobný leták s orientační mapou odstávkou dotčených lokalit naleznete v příloze.

Tisk Poslat e-mailem