Plánované přerušení dodávky elektřiny v Prostřední Suché

10Červen 2022

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. informujeme o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v úterý 14. června 2022 od 7:30 do 11:30 hodin na ulici U Hřiště: č. o. 16, 18 a parcelních číslech 45/5, 45/14 v městské části Prostřední Suchá.

Podrobný leták s orientační mapou odstávkou dotčených lokalit naleznete v příloze.

Tisk Poslat e-mailem