Plánované přerušení dodávky elektřiny v pondělí v Prostřední Suché

22Září 2022

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. informujeme o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v pondělí 26. září 2022 od 7:30 do 15:30 hodin na těchto číslech evidenčních 3152, 3171, 3241, 3322, 3323, 3336, na ulicích Fryštátská: č. o. 28, 43 a Před Tratí: č. o. 6 a na parcelních číslech 2081/121, 2081/122, 2081/125, 2081/192, 2081/218 v městské části Prostřední Suchá.

Podrobný leták s orientační mapou odstávkou dotčených lokalit naleznete v příloze.

Tisk Poslat e-mailem