Plánované přerušení dodávky elektřiny v pondělí 14. června v Havířově-Městě

9Červen 2021

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. informujeme o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v pondělí 14. června 2021 od 7:30 do 12:30 hodin na ulicích Staniční: č. o. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 a Železničářů: č. o. 1, 1c, 2a, 3, 4 v městské části Havířov-Město. Dále pak v katastrálním uzemí Havířov-Město: parcelní č. 3732, 3746.

Podrobný leták s orientační mapou odstávkou dotčených lokalit naleznete v příloze.

Tisk Poslat e-mailem