Oznámení pro žadatele o dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2024

31Leden 2024

Jako každý rok, budou mít i letos jednotlivci, spolky, kluby, zájmová sdružení a ostatní neziskové subjekty s kvalitními a prospěšnými nápady či záměry možnost získat finanční dotaci z rozpočtu statutárního města Havířova.

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova se řídí Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova, které určují dva řádné termíny pro doručení žádostí o poskytnutí dotace. V současné době se dle uvedených zásad blíží druhý termín pro podávání žádostí o dotace, který je do 31. března 2024 a platí přednostně pro žádosti o poskytnutí dotací na projekty, jejichž realizace proběhne v letošním roce. Žádosti o dotace přijímá odbor školství a kultury Magistrátu města Havířova. K žádosti o dotaci, vyplněné na předepsaném formuláři, musí být přiloženy všechny povinné doklady dle přílohy č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova.

Text Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova, včetně formuláře pro podání žádosti o dotaci a dalších souvisejících dokumentů, jsou zveřejněny v sekci Životní situace: www.havirov-city.cz/zivotni-situace/dotace/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova.

Tisk Poslat e-mailem