Oznámení pro žadatele o dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2024

16Říjen 2023

Také v příštím roce budou mít jednotlivci, spolky, kluby, zájmová sdružení a ostatní neziskové subjekty s kvalitními a prospěšnými nápady či záměry možnost získat na svou činnost nebo projekt dotaci z rozpočtu statutárního města Havířova.

Rádi bychom Vás proto informovali, že do 31. října 2023 probíhá příjem žádostí o poskytnutí dotace pro následující kalendářní rok. Druhý řádný termín pro podávání žádostí o dotace na projekty, jejichž realizace proběhne v roce 2024, je do 31. března 2024. Žádosti o dotace přijímá odbor školství a kultury Magistrátu města Havířova. K žádosti musí být přiloženy všechny povinné doklady dle přílohy č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova (dále jen „Zásady“). Plné znění Zásad, včetně všech souvisejících formulářů, je zveřejněno na webových stránkách města v sekci Životní situace: https://www.havirov-city.cz/zivotni-situace/dotace/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-statutarniho-mesta-havirova.

QR kód pro pohodlné načtení výše uvedeného webového odkazu: 

Odbor školství a kultury

Tisk Poslat e-mailem