Oznámení pro žadatele o dotace na rok 2020

2Říjen 2019

Jako každoročně budou mít neziskové subjekty i jednotlivci také v příštím roce možnost získat na svou činnost či projekt finanční dotaci z rozpočtu města Havířova.

Do 31. 10. 2019 přijímá odbor školství a kultury MMH žádosti o poskytnutí dotace v 1. kole dotačního řízení pro rok 2020.

Poskytování dotací se řídí Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova, jejichž novelizaci schválilo Zastupitelstvo města Havířova na svém posledním jednání dne 23. 9. 2019. Doporučujeme Vám proto seznámit se s jejich aktuálním zněním, které je, stejně jako všechny související formuláře, zveřejněno ZDE:

 

Tisk Poslat e-mailem