OSVČ mohou žádat o ošetřovné od 1. dubna 2020

31Březen 2020

Dotaci budou moct dostat ty OSVČ (nejen podnikatelé v režimu živností, ale i další OSVČ), které po uzavření školy nebo jiných dětských zařízení zůstaly s dětmi doma či se starají o osobu zdravotně postiženou aspoň ve stupni I, a přišly tak o příjem z podnikatelské činnosti. Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření. 

„ošetřovné“ bude moct požádat OSVČ na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

  • dítě/i, které navštěvuje/jí školu nebo jiné dětské zařízení, která byla uzavřena (které bylo uzavřeno) na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
  • nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovatškolu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
  • osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Postup pro podání žádostí:

  1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednouchém formuláři 
  2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu,
  • prostřednictvím datové schránky bxtaaw4, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
  • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem s přílohami na adresu: fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

                   Ministerstvo průmyslu a obchodu

                   Na Františku 32

                   110 15 Praha 1

                   obálka musí být označena „neotvírat“ „fpmpo20“

V případě potřeby při vyplňování žádosti je žadatelům k dispozici Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Havířova, a to pouze telefonicky na č. 596803 + kl. 160, 175, 114, 174, 117.

Pro urychlení zpracování Vaší žádosti a vyplacení dotace doporučujeme využít elektronického zaslání (datová schránka, e-mail se zaručeným elektronickým podpisem).

Další informace, včetně formulářů k poskytnutí podpory naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. 

Tisk Poslat e-mailem