Organizace zápisů do základních škol zřizovaných městem Havířov pro školní rok 2020/2021

25Březen 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Termín zápisů do základních škol zřizovaných městem Havířov bude probíhat od 6. – 17. 4. 2020. V jednotlivých případech, ze zvlášť závažných důvodů, lze zápis provést až do 30. 4. 2020 po osobním dojednání zákonného zástupce a ředitele/lky školy.

1. Zápisy budou probíhat na jednotlivých ZŠ bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

2. Zákonný zástupce doručí žádost o přijetí k povinné školní docházce na ZŠ jedním z následujících způsobů: datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou, osobním podáním žádosti na ZŠ.

Upřednostňujte podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Žádost o přijetí k povinné školní docházce naleznete v příloze.

3. Sledujte webové stránky a vývěsky základní školy, do které dítě zapíšete. Při vlastním zápisu ve škole dbejte pokynů ředitele ZŠ.

4. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

5. Ředitel ZŠ přednostně přijímá děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. V Havířově školské obvody stanovují Obecně závazné vyhlášky č. 7/2009, č. 4/2012, č. 5/2016, které najdete na webové adrese ZDE.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce nalezete v příloze.

Úplné znění Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 najdete na webu MŠMT ZDE.
Tisk Poslat e-mailem