Opravy a údržba komunikací a chodníků v Havířově

17Červen 2020

Pro rok 2020 je v rozpočtu odboru komunálních služeb, který zajišťuje správu místních komunikací na území města Havířova připraveno 9 milionů korun na opravy a údržbu komunikací a dalších 10,5 milionu na opravy a údržbu chodníků.

V dubnu letošního roku Rada města Havířova schválila plošné opravy těchto asfaltových povrchů vozovek:

 • ul. Dlouhá třída, parkoviště nad zdravotním střediskem
 • ul. K. Světlé mezi ul. Těšínskou a restaurací Hokejka
 • ul. Horymírova
 • ul. Moskevská mezi ul. Dělnickou a ul. Mozartovou
 • ul. Švabinského
 • ul. Zvonková
 • ul. Nákupní
 • ul. Úzká od restaurace U Urbana
 • ul. Pěkná mezi ul. Podolkovickou a ul. Povoznickou

Předpokládané náklady na plošné opravy vozovek jsou přibližně 5 milionů korun. Zbylá částka bude použita na lokální opravy a údržbu ostatních komunikací.

Dále má odbor komunálních služeb připravený plán plošných oprav chodníků, který byl zpracován na základě posouzení stavebně technického stavu chodníků a s přihlédnutím k aktuálním požadavkům občanů.

Byly schváleny tyto větší opravy:

 • ul. Dlouhá třída., přístup ke zdravotnímu středisku
 • ul. Karolíny Světlé od ul. Těšínské k restauraci Hokejka
 • ul. Švabinského od ul. Mánesova k mateřské škole
 • ul. Karvinská v místě křížení s ul. Garážnickou
 • ul. Na Nábřeží – ul. U školky, dvorová část, přístup k mateřské škole
 • ul. Točitá, spojka k ul. Studentská

Opraveny jsou už chodníky na ulici Karolíny Světlé, Švabinského a Karvinské, probíhá oprava na ulici Točité a U Školky. V rámci předlažby budou také plošně opravena dvě parkoviště a kontejnerové stání na ulici Beethovenova a Fibichova.

„Aktuální stav komunikací je hodnocen průběžně. Monitorují se místa s větším lokálním poškozením, a to včetně monitoringu souvisejících zařízení jako jsou např. dešťové vpusti. Podněty k řešení mohou zasílat také samotní občané, a to emailem, telefonicky nebo prostřednictvím aplikace Dej tip, jejíž odkaz nalezne také na webových stránkách města,“ uvedla vedoucí odboru komunálních služeb Iveta Grzonková.

Běžné i plošné opravy chodníků jsou zajišťovány prostřednictvím Technických služeb Havířov.

Tisk Poslat e-mailem