Omezení úředních hodin Magistrátu města Havířova

9Říjen 2020

V souladu s usnesením vlády ČR č.398/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, jsou od 12. října 2020 úřední hodiny Magistrátu města Havířova stanoveny takto:

Pondělí a středa: od 12-17 hodin   

 

Omezení úředních hodin bude trvat po celou dobu platnosti usnesení vlády ČR č. 398/2020 Sb. Mimo stanovené úřední hodiny bude budova Magistrátu města Havířova pro veřejnost nepřístupná, není-li dále stanoveno jinak.

Objednávky k vyřízení úředních záležitostí uplatněné do dne 8. října 2020 jsou v objednaných (dohodnutých) termínech platné i po 12. říjnu 2020. Klienti objednaní mimo uvedené úřední hodiny, nechť oznámí požadavek vstupu do budovy Magistrátu města Havířova na telefonním čísle: 596 803 111.

V uvedené úřední hodiny mohou být přístupy na některá pracoviště Magistrátu města Havířova regulovány.

 

Tisk Poslat e-mailem