Odpadová společnost CEVYKO zveřejnila studii EIA, ta je dalším důležitým milníkem při výstavbě centra zpracování komunálních odpadů

23Červen 2020

Odpadová společnost CEVYKO, a.s. zveřejnila studii EIA, která je dalším důležitým krokem při budování centra pro zpracování komunálních odpadů. Zařízení, do kterého by se měl svážet odpad nejen z Havířova, ale také z širšího okolí by mělo být uvedeno do provozu v 1. polovině roku 2024 v areálu bývalého Dolu Dukla.

V rámci realizace projektu společnosti CEVYKO v současné době probíhají přípravné, projektové a administrativní práce. Před samotnou realizací výstavby musí proběhnout celá řada administrativních činností jako proces EIA, územní a stavební řízení, veřejné soutěže na dodavatele. „Cílem projektu Cevyko je vybudovat moderní centrum, které umožní zapojeným městům a obcím dlouhodobě řešit problematiku komunálních odpadů nejen v souladu s legislativou, ale také s maximální možnou mírou materiálového nebo energetického využití těchto odpadů,“ přiblížil fungování společnosti Václav Zyder, ředitel společnosti CEVYKO, a.s.

Problematika komunálních odpadů a omezení skládkování se netýká pouze směsných, ale i dalších druhů komunálních odpadů. Projekt Cevyko proto bude zpracovávat směsné komunální odpady, separované komunální odpady jako papír a plast a vybrané složky velkoobjemových komunálních odpadů např. nábytek, okna, atd. „Chceme, aby byly jednotlivé složky co nejlépe využity a komunální odpad se tak skutečně dostal do cirkulární ekonomiky. Proto musí být zařízení flexibilní a umět v čase reagovat na vývoj trhu a technologií. Jedině tak může být řešení dlouhodobě udržitelné. Důležitou činností bude také osvěta, vzdělávání a komunikace s veřejností,“ uvedl havířovský primátor Josef Bělica. 

„Chceme, aby byl projekt moderní, transparentní a cena za zpracování odpadů byla na co nejnižší možné úrovni při zachování vysokého standardu zpracování. Proto je projekt čistě municipální bez soukromého investora. Ten by logicky vyžadoval zisk, který by musel být promítnutý do ceny. Věříme, že tímto projektem získáme dlouhodobé a stabilní řešení problematiky komunálních odpadů, nad kterým budeme mít přímou kontrolu,“ doplnil havířovský náměstek pro ekonomiku a správu majetku Ondřej Baránek.

Tisk Poslat e-mailem