Od 14. května přibližně do konce října bude uzavřena Hřbitovní ulice na Šumbarku

10Květen 2018

Práce na rozšíření centrálního hřbitova si vyžádají dopravní omezení. 14. května město na několik měsíců uzavře pro osobní dopravu Hřbitovní ulici v úseku od křižovatky Požárnická x Hřbitovní až po křižovatku Okružní x Hřbitovní. Provoz hřbitova nebude omezen.

Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku probíhá v několika fázích. Nová moderní obřadní síň je již téměř dokončena a nyní čeká rekonstrukci komunikace na Hřbitovní ulici. Pro návštěvníky nebude omezen vstup na hřbitov, beze změny zůstane také provoz staré smuteční síně včetně pohřbívání.

Na Hřbitovní ulici bude město realizovat nezbytné stavební práce v rámci závěrečné etapy rozšiřování hřbitova a stavby nové smuteční síně. Objízdná trasa povede po Požárnické ulici.

"Během této etapy krom dokončení zbývající třetiny plochy pro pohřbívání areálu nového hřbitova kompletně opravíme Hřbitovní ulici - necháme přeložit vysokotlaký plynovod, vybudovat novou dešťovou kanalizaci, novou vozovku, veřejné osvětlení, nový chodník podél celého areálu hřbitova, 20 podélných parkovacích míst, 2 autobusové zálivy a 3 nové přechody pro chodce," sděluje hospodářský náměstek havířovské primátorky Karel Šlachta.

Tuto část stavebních prací by Havířov chtěl dokončit tak, aby Hřbitovní ulice byla na dušičky opět průjezdná. Vlastníkům nemovitostí, které se nacházejí v uzavřené lokalitě, a společnostem zajišťujícím pohřby, vydá stavba povolení k vjezdu. Přístup pro pěší návštěvníky hřbitova bude řádně vyznačen.

Rekonstrukcí Hřbitovní ulice bude letos rozšiřování centrálního hřbitova v Havířově dokončeno. Celá akce přijde město na 84 milionů korun.

 

Tisk Poslat e-mailem