Ochranou životního prostředí a klimatu se zabývá projekt IP LIFE 

12Květen 2022

Statutární město Havířov se od února 2022 stalo partnerem projektu „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation“, registrační číslo LIFE20 IPC/CZ/000004. Naším cílem je mapování hospodaření s dešťovou vodou na území města Havířova, analýza veřejné zeleně města zahrnující zpracování studie ve vybrané lokalitě oblasti Sorela – centrální části města, příprava na tvorbu plnohodnotného urbanistického prostoru na ulici Elišky Krásnohorské a vnitrobloku na ulici Vardasova a revitalizace důlních nádrží „Sušánecké rybníky“ s tvorbou hodnotného přírodního prvku pro obyvatele města určeného nejen k odpočinku a krátkodobé rekreaci, ale také k výchově a zodpovědnému přístupu k otázkám ochrany životního prostředí. Projekt je spolufinancován z Evropského Unie prostřednictvím programu LIFE a bude realizován do roku 2031. Těšíme se na spolupráci s občany města a zapojenými subjekty.

Nazim Afana, projektový manažer organizačního odboru
Lenka Slowiková, finanční manažer organizačního odboru


 

Tisk Poslat e-mailem