Ocenění osobností společenského života, pedagogů, žáků a škol statutárního města Havířova v roce 2020

8Prosinec 2020

Za přísných protiepidemických opatření se v pondělí 7. prosince 2020 předávala ocenění osobnostem společenského života statutárního města Havířova za rok 2019, a zároveň ceny pro nejlepší pedagogy, žáky, studenty, kolektivy a školy. Ceny z oblasti školství byly předány v místním společenském domě Reneta, ceny z oblasti života společenského pak v kině Centrum. Na oceněné čekaly jak plakety, tak hodnotné ceny v podobě šeků a dárkových poukazů.

Ocenění se udělují v oblasti zdravotní, kulturní, volnočasových aktivit, společensky prospěšných aktivit a v oblasti sportovní.

Nejvyšší ocenění Cena města Havířova za rok 2019 náleží zdravotní sestře Vandě Foltynové z Neurochirurgické ambulance NsP za dlouhodobě vynikající pracovní nasazení, obětavost a vstřícnost k pacientům.

Nejvyšší poctu města, čestné občanství, která byla udělena podruhé v historii města, získal Jaroslav Bába, reprezentant České republiky v atletice ve skoku vysokém, medailista Olympijských her, halových mistrovství světa a Evropy a bývalý občan Havířova.

NEJLEPŠÍ „PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ“ ZA ROK 2019:

Statutární město Havířov uděluje ocenění a poděkování pedagogickým pracovníkům za jejich mimořádnou profesionalitu a lidský přístup v kategorii „Pedagogický pracovník školy a školského zařízení“.

PaedDr. Svatopluk Novák, ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov
Mgr. Dalimil Šebesta, Gymnázium Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
Mgr. Ivana Petrovská, ZŠ Mládežnická Havířov
Ing. Zuzana Klímková, Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Mgr. Daniel Bolek, ZŠ M. Kudeříkové Havířov
Mgr. Jiřina Vacková, ZŠ Jarošova Havířov
RNDr. Jana Nováková, Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Ludmila Porubová, Základní umělecká škola Bohuslava
Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace Nikola 
Schovancová, ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace

Ocenění osobností společenského života statutárního města Havířova

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST ZA ROK 2019:

OSOBNOST V SOCIÁLNÍ NEBO ZDRAVOTNÍ OBLASTI

MUDr. Jiří Burša – ARO, Nemocnice s poliklinikou Havířov
– za celoživotní přínos pro rozvoj anesteziologické a resuscitační péče NsP a celé nemocnice

Bc. Richard Chmelík – sociální pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Armády spásy v Havířově
– za obětavý přístup k rozvoji komunitního života věnovaného dětem ze sociálně slabých rodin

MUDr. Petra Pekárková – lékařka v oboru psychiatrie pro dospělé
– za vysoce kvalitní, odbornou a obětavou práci v oblasti psychiatrie pro dospělé

KOLEKTIV V SOCIÁLNÍ NEBO ZDRAVOTNÍ OBLASTI

Kolektiv pracovníků Domova seniorů Havířov, příspěvkové organizace, středisko Helios
– za mimořádnou kvalitu a vysokou odbornost, obětavost a vstřícnost v péči poskytované klientům domova seniorů

KULTURNÍ OBLAST ZA ROK 2019:

TALENT

Johanka Žofia Muchová – žákyně uměleckého oboru zpěv ZUŠ. B. Martinů
– za vynikající dlouholetou reprezentaci města Havířova významnými úspěchy v pěveckých soutěžích v ČR i v zahraničí.

Kristina Oravčíková – žákyně uměleckého oboru zpěv ZUŠ. B. Martinů
– za dlouholetou vynikající reprezentaci města Havířova řadou úspěchů v celostátních pěveckých soutěžích.

Adéla Pilariková – žákyně uměleckého oboru ve hře na housle ZUŠ. B. Martinů
– za dlouholetou vynikající reprezentaci města Havířova ve hře na housle

OSOBNOST KULTURY
Mgr. Renáta Dřímalová – Městské kulturní středisko Havířov, ZUČ

– za rozvoj kulturního života ve městě Havířově

Bc. Pavlína Nierostková – učitelka hudby na ZUŠ L. Janáčka Havířov
– za celoživotní přínos v oblasti zkvalitňování a rozvoje kulturního života a hudebního uměleckého vzdělávání nejmladší generace v Havířově
a reprezentaci města

BcA. David Vigner – filmový režisér
– za mimořádný přínos v oboru kinematografie v celostátním měřítku a významnou propagaci města Havířova v kulturní oblasti

OBLAST VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT ZA ROK 2019:

OCENĚNÍ ZA DLOUHODOBOU PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

Zbyněk Wittek – zástupce vedoucího, Junák – český skaut, středisko Havířov, z. s.
– za rozvoj skautingu ve městě Havířově a celoživotní nezištnou práci s dětmi a mládeží

OBLAST OSTATNÍCH SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝCH AKTIVIT ZA ROK 2019:

Michal Malina – spolek ZIP, nízkoprahový Klub 3NYTY,
projekt ZDRAVÁ MLÁDEŽ
– za kvalitní odbornou práci v oblasti prevence sociálně patologických jevů

SPORTOVNÍ OBLAST ZA ROK 2019:

Město Havířov udělilo za rok 2019 ocenění sportovcům za příkladnou reprezentaci města Havířova na celostátní i mezinárodní úrovni, trenérům za dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků v práci s dětmi a mládeží a zasloužilým pracovníkům tělovýchovy a sportu za celoživotní aktivní práci, rozvoj a propagaci sportu.

SPORTOVEC ROKU

Žáci jednotlivci

Hanáková Nela (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s.) Andrej Choleva (atletika – běh, Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek) Tobias Swaczyna (kickbox, SK Kick Wolf Team, z.s.)
Denis Porubský (box, BOX Havířov z.s)

František Horváth (box, BOX Havířov z.s.)
Žáci družstvo
ATS – aerobik team (aerobik – mladší děti, Maniak aerobik Havířov, z. s.) Dorost – jednotlivci
Ondřej Horváth (box, BOX Havířov z.s.)
David Polák (box, BOX Havířov z.s.)
Dorost – družstvo
ATS – aerobik team show (aerobik – dorost, Maniak aerobik Havířov, z.s.) Družstvo dorostenek SKST – Gabriela Štěpánová, Klára Hrabicová,
Nela Hanáková (Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s.)
Junioři – jednotlivci
Daniela Petříková (karate, Karate Havířov, z.s.)
František Polák (vzpírání, Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá, z.s.) Kryštof Wlosok (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding, z.s.)
Viktor Žíla (kickbox, SK Kick Wolf Team, z.s.)
Junioři – družstvo
Mažoretky KALA – mažoretkový sport, věková kategorie 14 let a výše (mažoretky, MKS Havířov)
Sportovní bridž - Michael Botur, Erik Klemš, Martin Melčák
(bridž, Bridžový spolek Havířov)
Dívčí basketbalový tým U 17 (basketbal, BK Havířov, z.s.)
Dospělí – jednotlivci
Jiří Hrabal (karate, Karate Havířov, z.s.)
Adam Horváth (karate, Karate Havířov, z.s.)
Adam Sládeček (karate, Karate Havířov, z.s.)
Dospělí – družstvo
Družstvo mužů – Richard Pail, Adam Sládeček, Jan Gajdoš,
Miroslav Trnka (karate, Karate Havířov, z.s.)
Družstvo mužů (vzpírání, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov, z.s.)
Trenér
Martina Šindlářová (basketbal, BK Havířov, z.s.)
Vladimír Šeda (Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s.)
Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu
Zoltán Beňo (fotbal, Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s.)
Ing. Stanislav Kotula (fotbal, TJ Havířov-Dolní Datyně, z.s.)
Mgr. Rudolf Šimek (atletika, kronikář havířovského sportu)

Statutární město Havířov každoročně oceňuje osobnosti v různých oblastech společenského života a uděluje Cenu města Havířova. Návrhy na oceněné mohou zasílat i sami občané, o udělení ocenění rozhoduje Zastupitelstvo města Havířova.  

 • Foto: Petr Sznapka
  Foto: Petr Sznapka
 • Vanda Foltynová
  Vanda Foltynová
 • Maminka Jaroslava Báby
  Maminka Jaroslava Báby
 • Pedagog Dalimil Šebesta
  Pedagog Dalimil Šebesta

Stránky

Tisk Poslat e-mailem