Obyvatelé bytového domu na ulici Železničářů mají k dispozici nové parkoviště

4Leden 2019

Celkem 45 parkovacích míst přibylo za bytovým domem na ulici Železničářů nedaleko vlakového nádraží. Stavba parkoviště předchází rozsáhlé rekonstrukci přednádražního prostoru.

"Původně mělo být toto parkoviště součástí projektu rekonstrukce přednádraží, který chceme financovat z evropských zdrojů. Celý proces žádosti o dotaci je ale velmi složitý a časově náročný, proto jsme rekonstrukci parkoviště zahájili dříve a z vlastních zdrojů. Dalším důvodem je to, že rekonstrukce přednádraží byla komplikovanější z pohledu projektu a stavební povolení na samotnou rekonstrukci přednádraží si vyžádalo delší čas," vysvětluje primátor Havířova Josef Bělica.

Nové parkoviště ze zámkové dlažby spolu s novými chodníky, osvětlením a příjezdovou cestou vyšlo město na téměř 9 milionů korun. Součástí stavby parkoviště bylo vybudování dešťové kanalizace včetně odlučovače lehkých kapalin a retenční nádrže.

Havířov nyní připravuje rozsáhlou rekonstrukci přednádražního prostoru. Tato stavba se dotkne také nově vybudovaného parkoviště. Nájezd na nové parkoviště od benzínové čerpací stanice je proto provizorní.

"Společnost ČEZ připravuje na únor 2019 v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru přeložku kabelů vysokého a nízkého napětí, které procházejí pod terénem podél nového parkoviště. Po vzájemné dohodě obou stran jsme nájezd na nové parkoviště od benzínové čerpací stanice vystavěli pouze provizorně. Toto opatření je ekonomicky i technicky nejvhodnější. Po provedení přeložky kabelů opatříme povrch nájezdu finálním asfaltovým povrchem," uvádí Lenka Krejčová z oddělení investic havířovského magistrátu a dodává: "Na jaře ještě dokončíme sadové úpravy. Zatravníme terén kolem parkoviště a vysadíme novou zeleň - 15 nových stromů a 30 keřů."

Dotace schválená, rekonstrukce přednádraží může začít

Na stavbu parkoviště za bytovým domem naváže rekonstrukce přednádražního prostoru. Evropská komise nedávno vyhověla žádosti města o evropskou dotaci v rámci projektů ITI. V nejbližších dnech město zahájí soutěž na dodavatele stavebních prací a na jaře by chtělo zahájit samotnou stavbu.

Projekt řeší rekonstrukci prostor před výpravní budovou vlakového nádraží v Havířově, zahrnuje výstavbu krytých zastávek a příchozích koridorů, přivedení cyklostezky, opravu chodníků, autobusových zálivů a veřejného osvětlení. Jeho neméně podstatnou součástí je také navýšení počtu parkovacích míst rozšířením parkoviště v těsné blízkosti vlakového nádraží, nové prvky městského mobiliáře a vysázená zeleň.

"Žádost o dotaci splnila všechna kritéria závěrečného hodnocení způsobilosti a projekt je doporučen k financování. Přeměna přednádražního prostoru nás vyjde na více než 120 milionů korun a výše podpory může dosáhnout až 90 procent způsobilých výdajů," uvádí Eva Havlů z oddělení strategického rozvoje magistrátu města.
 

Fotoreportáž pořídil Petr Sznapka.

Stránky

Tisk Poslat e-mailem