Občané mohou navrhnout, jaká bude podoba havířovského náměstí Republiky po rekonstrukci

4Březen 2024

Jeden z velkých projektů, které má město Havířov v plánu v blízké budoucnosti realizovat, je i revitalizace veřejného prostranství náměstí Republiky. Jelikož je toto náměstí středobodem města a místem setkávání všech občanů různých věkových kategorií, město vyhlašuje soutěž pro děti a dospělé o nejlepší návrh nové podoby náměstí Republiky. Každý má možnost předložit svůj vlastní nápad, jak by mělo toto veřejné prostranství vypadat. Termín odevzdání návrhů je do 15. května 2024.

Soutěž proběhne ve střech kategoriích:

  • Kategorie A: Žáci základních škol (5. až 9. třída)
  • Kategorie B: Žáci středních škol (1. až 4. ročník)
  • Kategorie C: Studenti vysokých škol a dospělí

Každá soutěžní kategorie má své samostatné zadání soutěžního úkolu. Žáci základních škol se v rámci soutěžního úkolu stanou architekty, kteří mohou navrhnout na papír A3, jak si představují náměstí, na kterém mohou trávit svůj volný čas s kamarády a rodiči. V kategorii B se studenti středních škol zaměří na vytvoření nového konceptu pro toto veřejné prostranství, zahrnujícího mobiliář, zeleň a umístění vodního prvku. Kategorie C, která je určena pro studenty vysokých škol a dospělé, požaduje po účastnících soutěže, aby vytvořili návrh náměstí Republiky, který bude obsahovat umístění modrozelených opatření, která pomohou zlepšit kvalitu životního prostředí a přispějí k adaptaci města na klimatickou změnu. Při tvorbě návrhů v kategoriích B a C mohou účastníci soutěže čerpat inspiraci z historických map náměstí Republiky a návrhů architekta.

V každé soutěžní kategorii budou oceněny tři nejlepší návrhy revitalizace náměstí Republiky. Vítězové obdrží ekologickou sadu propagačních předmětů z projektu LIFE COALA a vítězové prvních míst v každé kategorii dostanou speciální materiální odměnu. Naše náměstí Republiky si po letech obnovu a modernizaci rozhodně zaslouží, aby mohlo dál sloužit k setkávání občanů a bylo reprezentativním středobodem města. Součástí komplexní revitalizace bude zejména rekonstrukce zpevněných ploch, mobiliář, doplnění zeleně, umístění vodního prvku, rekonstrukce prostoru v okolí aleje metasekvojí s respektováním jejich vývinu a optimalizace sítě veřejného osvětlení. Pokud půjde všechno podle plánu, práce by mohly začít již během roku 2025,“ dodal náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Návrhy je možno odevzdávat naskenované nebo elektronicky zpracované na e-mail radova.marketa@havirov-city.cz. Termín odevzdání je do 15. května 2024 a podmínky soutěže naleznete v příloze tohoto článku. Výsledky budou oznámeny prostřednictvím e-mailu.

Tisk Poslat e-mailem