Občané, kteří si požádali o kompostér, musejí přijít na úřad uzavřít smlouvu

24Srpen 2018

Přijít na úřad musejí všichni občané Havířova, kteří v minulosti vyplnili písemnou žádost o kompostér. V době od 20. srpna do 20. září 2018 s nimi budou úředníci odboru komunálních služeb vyplňovat smlouvy o výpůjčce a následném darování. „Žádáme všechny, kdo si v minulosti písemně o kompostér požádali, aby se ve stanoveném termínu dostavili do budovy havířovského magistrátu do kanceláří ve 4. patře k vyplnění a podpisu smlouvy. Je to velmi důležité, protože bez podepsané smlouvy si lidé nebudou moci kompostér odebrat,“ říká vedoucí oddělení odpadového hospodářství havířovské radnice Eva Wojnarová.

 

Úředníci odboru komunálních služeb budou se žadateli smlouvy uzavírat ve stanovém termínu každé pondělí a středu vždy od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, každý čtvrtek pak od 8.00 do 12.00 hodin.Zdvořile žádáme o striktní dodržování příchodu na úřad ve stanovených úředních dnech a stanovených hodinách. Kanceláře, ve kterých se budou smlouvy uzavírat, budou přesně označeny,“ uvedla Wojnarová. Žadatelé o kompostér si s sebou musejí přinést občanský průkaz a musejí znát číslo parcely, na které bude kompostér umístěn. „Do smlouvy požadujeme vyplnit také název katastrálního území, na kterém se parcela nachází,“ doplnila Wojnarová. Vzhledem k tomu, že se jedná přibližně o 1400 žadatelů, kteří smlouvu musejí uzavřít v průběhu necelých 5 týdnů, měli by si příchozí na úřad vyhradit pro tento účel dostatek času.

Občané Podlesí, Bludovic, Životic a Dolních Datyní si přijdou smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostéru uzavřít na magistrát do kanceláře B 402. Občané zbývajících částí Havířova – Města, Šumbarku, Dolní Suché a Prostřední Suché vyřídí náležitosti ke kompostéru v kanceláři A 410.

Přidělení kompostéru nijak nesouvisí s nádobami na biologicky rozložitelný odpad u rodinných domů. Ty všem uživatelům zůstanou nadále.

Kompostéry pro občany Havířova a kontejnery na textil statutární město Havířov pořizuje z dotace projektu spolufinancovaného Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Město pořizuje 1400 kompostérů a 15 kontejnerů na textil. Cílem projektu je vybudování systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného a textilního odpadu na území města. Z dotace je hrazeno 85 procent nákladů, město Havířov hradí zbývajících 15 procent.

Kompostéry občanům předáváme v říjnu

Občané, kteří byli v průběhu září uzavřít na úřadu města Havířova smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostéru, si je v říjnu mohou vyzvednout. "Budeme je vydávat na dvou místech podle části města, ve které žadatelé o kompostér mají trvalé bydliště," uvedla vedoucí oddělení odpadového hospodářství Eva Wojnarová.

Obyvatelé Podlesí, Životic, Bludovic a Dolních Datyní si pro kompostér přijedou do areálu společnosti Zámecký dvůr na ulici U statku 1 v Havířově Bludovicích (nedaleko evangelického kostela). Lidé z Prostřední Suché, Dolní Suché, Města a Šumbarku budou mít kompostéry připravené v areálu společnosti Technické služby Havířov na Karvinské ulici (areál ředitelství této akciové společnosti). "Kompostéry budeme vydávat na základě potvrzení s číslem smlouvy, které při uzavření smlouvy na úřadu města žadatelé obdrželi," zdůraznila Wojnarová.

Kompostéry začne město vydávat v pondělí 8. října 2018 a výdej potrvá do pondělí 29. října 2018.

Výdejní dny a hodiny jsou v každém místě stejné, zdvořile žádáme o dodržení stanovených výdejních termínů. Při výdeji kompostéru musí být vždy přítomen pracovník Magistrátu města Havířova, odboru komunálních služeb:

  • Pondělí 14.30 – 18.00 hodin
  • Středa 14.30 – 18.00 hodin
  • Pátek 8.00 – 10.00 hodin, 11.00 – 13.00 hodin
  • Sobota 8.00 – 13.00 hodin

Kompostéry pro občany Havířova a kontejnery na textil statutární město Havířov pořizuje z dotace projektu spolufinancovaného Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Město pořizuje 1400 kompostérů a 15 kontejnerů na textil. Cílem projektu je vybudování systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného a textilního odpadu na území Moravskoslezského kraje. Z dotace je hrazeno 85 procent nákladů, město Havířov hradí zbývajících 15 procent. 

logo_eu_-_zp.jpglogo_sf_zp.jpg
Tisk Poslat e-mailem