Občané Havířova skvěle zareagovali na zavedení sběru jedlých olejů a tuků z domácností

17Červenec 2020

Od loňského července, kdy byl sběr jedlých olejů a tuků z domácností v Havířově zaveden, bylo do 30 kusů speciálních poplenic, které patří společnosti TRAFIN OIL, a.s. až do konce června letošního roku odevzdáno celkem 6 422 kg upotřebených olejů a tuků.

„Z porovnání odevzdaného množství není pochyb, že o třídění je mezi občany zájem, neboť množství odevzdaných olejů a tuků se každý kvartál zvyšuje. Proto také od letošního července budou popelnice na tuky rozmístěny ještě na dalších 30 místech,“ uvedl náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Bohužel se stále opakují i případy, kdy se v označených popelnicích objevuje komunální odpad nebo nežádoucí nebezpečný odpad jako je motorový, hydraulický nebo převodový olej. Pro lepší informovanost občanů město připravuje seriál, který bude vycházet od září do prosince v městských Radničních listech. V něm se čtenáři dozví vše o tom, proč bychom měli oleje třídit, co vlastně do černých popelnic s oranžovým víkem vhazovat, co se s vytříděným olejem děje.

Tisk Poslat e-mailem