O prázdninách se v Havířově neopravují jen cesty, ale i školy. Nová elektroinstalace čeká ZŠ F. Hrubína

19Červenec 2023

Díky mírnějšímu provozu se prázdninové měsíce využívají k opravám cest, absence žáků ve školních lavicích je zase ideální k opravám školních budov. V Havířově momentálně probíhají rekonstrukce tří základních škol: výměna rozvodů vody a tepla na ZŠ Marie Kudeříkové, zateplení a výměna vzduchotechniky na ZŠ Moravská a výměna elektroinstalace na ZŠ Františka Hrubína.

V případě ZŠ Marie Kudeříkové se jedná o druhou etapu výměny hlavních rozvodů vody a vytápění. První etapa proběhla loni a prováděla se v pavilonech, které využívá základní škola. Letos se realizuje výměna v pavilonech, které užívá základní škola společně s Montessori a Asterixem, střediskem volného času. Cena této rekonstrukce přesáhne 4 a půl milionu korun.

K výměně ležatých rozvodů vody a ústředního topení bylo přistoupeno vzhledem k tomu, že v jednotlivých pavilonech a spojovacích chodbách, kde byly tyto rozvody vedeny v podzemí v instalačních kanálech, bylo potrubí již na hranici životnosti. Docházelo na něm k častým poruchám a jelikož bylo potrubí umístěno v podzemí, poruchy se velmi těžce vyhledávaly a komplikovaně odstraňovaly,“ vysvětluje vedoucí oddělení investic Kateřina Mikulová a dodává: „Z tohoto důvodu se přistoupilo k umístění nového ležatého potrubí vody a ústředního topení na přístupná místa, zejména do chodeb prvního podlaží.“

Na ZŠ Moravská se pokračuje v projektu s názvem Snižování spotřeby energie. V roce 2022 se v rámci tohoto projektu na škole vyměnila okna a dveře, v tomto roce se zateplí celá fasáda, zaveden bude regulační systém topné soustavy a vyměněna vzduchotechnika v pavilonu školní kuchyně a tělocvičny. Nové klimatické jednotky budou mít vysoce účinné zpětné získávání tepla. Jde o takzvanou rekuperaci, kdy v letních měsících tyto jednotky chladí a v období zimním mohou zajišťovat ohřev. Náklady činí zhruba 15 milionů korun.

Pro výměnu rozvodů elektroinstalace na ZŠ Františka Hrubína byl nejvyšší čas. Rozvody původní už nevyhovovaly novým normám a požadavkům provozu školy, potvrzuje to i náměstek primátora pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec: „Ve spoustě škol jsou elektrické rozvody stále v hliníku, což je nebezpečné. Nové elektrické rozvody v mědi a datové kabely jsou potřeba i s ohledem na moderní výuku, nové počítače a interaktivní tabule. Tyto výměny čekají postupně i další havířovské školy.“ Řemeslníci se tedy vrhli na výměnu silnoproudých rozvodů i rozvaděčů a nových ochranných spojů rozvodů vody, plynu a ústředního topení. Současně se mění také osvětlení za úspornější LED či slaboproudý rozvod rozhlasu. Součástí výměny elektroinstalace jsou i bourací, zednické a malířské práce, to vše za skoro 55 milionů korun.

  • ZŠ Františka Hrubína v Havířově
    ZŠ Františka Hrubína v Havířově
Tisk Poslat e-mailem