O děti zaměstnanců kritické infrastruktury se během jarních prázdnin postará Asterix

18Únor 2021

V době jarních prázdnin 22. – 26. února 2021 se v případě potřeby o děti zaměstnanců vybraných profesí jako například pracovníků bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví či zaměstnanců v sociálních službách, postará Asterix - středisko volného času Havířov ve svých prostorách na ulici Marie Kudeříkové 14. Pro děti od 6 do 10 let jsou připraveny pestré volnočasové aktivity a v průběhu dne i teplá strava. Půjde o péči celodenní od 6:00 do 18:00 hodin. Vše se děje ve spolupráci se ZŠ Marie Kudeříkové, na jejíhož ředitele Mgr. Jiřího Brabce se zájemci o umístění dětí mohou obracet. Konkrétně na telefonní číslo 734 151 137. Přímo v Asterixu se pak rodiče mohou obracet na Bc. Lucii Bittterovou na telefonním čísle 739 669 763.

Tisk Poslat e-mailem