Novým projektem Svazku měst a obcí okresu Karviná je „Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10“

2Prosinec 2019

Projekt vznikl z iniciativy členských obcí Svazku měst a obcí okresu Karviná (SMOOK) a jeho cílem je najít nové trasy pro cyklisty mezi Havířovem a Karvinou. Prověřeny budou možné cyklotrasy z Havířova do Chotěbuze přes Horní Suchou a Albrechtice (kolem železniční tratě) nebo přes Životice, propojení Havířova s Karvinou tzv. energostezkou a Chotěbuz s Českým Těšínem podél řeky Olše. Za tímto účelem nechá SMOOK zpracovat technickou studii proveditelnosti, která bude podkladem pro další rozhodování o realizaci jednotlivých tras a o přípravě dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na jednotlivých trasách.

Dálková cyklotrasa č. 10 vede z Bukovce do Bohumína a v terénu je již částečně vyznačena. Svazek měst a obcí okresu Karviná nyní připravuje projekt vyznačení chybějícího 30kilometrového úseku. Trasa naváže na již vyznačenou cyklotrasu č. 10 u zámku v Chotěbuzi a bude pokračovat kolem Rybího domu, Archeoparku a železniční stanice Louky nad Olší, odkud bude vedena souběžně se stávající cyklotrasou č. 6257, kterou realizoval Svazek měst a obcí okresu Karviná v rámci projektu "Cyklotrasa podél řeky Olše" v roce 2012, až do Dětmarovic k soutoku řeky Olše s tokem Mlýnka. Zde se cyklotrasy oddělí a nově vyznačený úsek cyklotrasy č. 10 bude pro příznivce cyklistiky zajímavým tím, že bude veden v těsné blízkosti řeky Olše až k jezu v Dolní Lutyni Věřňovicích. Tady naváže na již vyznačený úsek směřující do Starého Bohumína k hraničnímu přechodu, kde cyklotrasa č. 10 končí. Projekt bude realizován s finanční spoluúčastí Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“. Vyznačení cyklotrasy bude připraveno na zahájení cyklistické sezony na jaře roku 2020.

Na financování zpracování technické studie se bude podílet Moravskoslezský kraj formou dotace ve výši 60 % nákladů v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“.

Tisk Poslat e-mailem