Novela Zásad pro udělování ocenění a Ceny města Havířova

5Říjen 2023

Zastupitelstvo města Havířova dne 18. 9. 2023 schválilo novelu Zásad pro udělování ocenění a Ceny města Havířova. Novelizován byl především Článek II (oceněné oblasti a kritéria pro podávání návrhů) a Článek III (podání návrhu a jeho náležitosti). Součástí zásad jsou i nově upravené formuláře. Termín pro podání nových návrhů na ocenění a Cenu města Havířova je prodloužen do 15.12. daného roku.

Novelizované Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách města v sekci: HAVÍŘOV/MĚSTSKÁ OCENĚNÍ.

V souladu s těmito Zásadami statutární město Havířov každoročně oceňuje osobnosti v různých oblastech společenského života a uděluje Cenu města Havířova. Návrh na udělení ocenění nebo Ceny města Havířova za rok 2023 je nezbytné podat písemně s podpisem navrhovatele na adresu: Magistrát města Havířova, odbor školství a kultury, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město.

Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách města Havířova nebo je možné si je vyzvednout na odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova, kde mohou navrhovatelé získat i případné další informace.

Odbor školství a kultury

  • Cenu města Havířova za rok 2022 obdržela Naděžda Buriánová
    Cenu města Havířova za rok 2022 obdržela Naděžda Buriánová
Tisk Poslat e-mailem