Nezapomeňte přihlásit svůj projekt do participativního rozpočtu! Čas máte už jen do 28. února

17Únor 2021

Čas se krátí, už jen do konce února mohou občané přihlašovat své projekty do letošního ročníku participativního rozpočtu. V rámci rozpočtu města Havířova bylo také pro rok 2021 uvolněno 5 milionů korun pro další ročník participativního rozpočtu. Tato částka byla rozdělena jednotlivým částem města podle počtu obyvatel.

Návrhy jsou přijímány na podatelně Magistrátu města Havířova nebo na ekonomickém odboru od 18. ledna do 28. února 2021  na předepsaném formuláři.

Návrhy mohou podávat občané, kteří dosáhli věku 15 let a kteří žijí v části města, jíž se návrh projektu týká. Po konečném odborném posouzení návrhů pracovní skupinou budou všechny realizovatelné návrhy předány předsedům občanských komisí jednotlivých částí města. Tyto komise rozhodnou, které 3 návrhy zařadí do veřejného hlasování.

Město poté uskuteční vítězné projekty, jeden v každé z osmi městských částí. V případě, že skutečné finanční náklady na vítězný projekt budou nižší než vymezená finanční částka pro danou část města, bude možné v případě dostatečných finančních prostředků realizovat i další projekt v pořadí.

Všechny potřebné naleznete ZDE:

Tisk Poslat e-mailem