Národní sportovní agentura vyhlásila dotační program „COVID-SPORT“

17Červen 2020

Národní sportovní agentura (NSA) vyhlásila dotační program „COVID-SPORT“ na podporu sportovních organizací zasažených negativními dopady celosvětové pandemie COVID-19. Sportovní organizace byly zasaženy hlavně důsledky vyhlášení nouzového stavu na území České republiky a zavedením mimořádných vládních opatření. Zájemci mohou žádat o podporu ve třech různých oblastech.

První oblastí podpory je oblast A, která je určena pro provozovatele sportovních zařízení. Dotace pokrývá náklady na provoz zařízení za měsíce březen, duben a květen letošního roku. Oblast B pomůže organizátorům sportovních akcí, které byly oficiálně ohlášeny na měsíce březen až červenec 2020 a zároveň o jejím zrušení, odložení či omezení bylo rozhodnuto nejpozději do 31. května. Poslední částí podpory je oblast C, ta slouží nájemcům sportovních zařízení a pokrývá náklady nájemného za měsíce březen, duben a květen 2020, musí se však jednat o nájem určený k pravidelné sportovní činnosti.

Žádosti o dotaci se podávají od 15. června 2020 přes elektronický formulář zveřejněný na stránkách NSA, nejpozději do 31. srpna 2020, nicméně jedná se o výzvu průběžnou, tedy je důležitá rychlost podání.

Všechny informace včetně elektronického formuláře najdou zájemci na stránkách Národní sportovní agentury ZDE:
Tisk Poslat e-mailem