Na základě návrhu města Havířov Krajský soud v Ostravě zrušil opatření obecné povahy, které mělo upravit provoz na křižovatce před Havířovem

11Březen 2020

Statutární město Havířov podalo 31. října 2019 Správní žalobu proti opatření obecné povahy, které Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal v září, a které se týkalo úpravy provozu na křižovatce před velkým kruhovým objezdem v Havířově. V případě zrušení křižovatky by nebylo možné odbočit vlevo ze silnice I/11 ve směru od Ostravy na havířovskou místní část Šumbark, stejně tak by naváděcí ostrůvky „citybloky“ znemožnily odbočení ze Šumbarku vlevo na Havířov.

Krajský soud v Ostravě vyhověl připomínkám, kterými město Havířov v žalobě argumentovalo, a zrušil opatření obecné povahy, které mělo upravit provoz na křižovatce před Havířovem. Jsem moc rád, že soud uznal naše argumenty směrem ke krajskému úřadu jako důvodné. Opatření obecné povahy, které spočívalo v uzavření odbočení na Šumbark z ulice Ostravské nebylo podle nás ideální. Věřím, že teď budeme schopni najít řešení, které budou naší občané akceptovat a bude i splňovat bezpečnostní parametry. Hned v tomto týdnu zahájíme jednaní s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,“ uvedl primátor Havířova Josef Bělica.

„S rozhodnutím Moravskoslezského kraje, které bylo vydáno na základě návrhu Ředitelství silnic a dálnic ČR jsme nesouhlasili a jsem rád, že Krajský soud v Ostravě vzal na vědomí naše argumenty a vyhověl nám. Budeme teď společně s Moravskoslezským krajem a ŘSD hledat takové řešení, které sníží počet dopravních nehod na dotčené křižovatce, ale zároveň nepřetíží dopravu na kruhovém objezdu a nezpůsobí ucpávání města,“ uvedl náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Havířov už v minulosti navrhoval několik řešení, které by vedly ke zvýšení bezpečnosti v tomto úseku. „Navrhovali jsme několik řešení mezi nimi například uzavření pouze levého odbočení ze Šumbarku směrem do Havířova (ze silnice II/479 na silnici I/11) a také zavedení úsekového měření na výjezdu z Havířova,“ doplnil Niemiec.

Tisk Poslat e-mailem