Můžete se zapojit do Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb

18Říjen 2019

V současné době město dokončuje Aktualizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024, která vzešla z realizovaných šetření a dílčích analýz v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem komunitního plánování sociálních služeb je zajistit dostupnost sociálních služeb na území města, která bude odpovídat místním aktuálním potřebám a bude pružně reagovat na změny. Dokument bude po jeho schválení v Zastupitelstvu města Havířova sloužit jako soubor podkladů pro střednědobé i strategické rozhodování a při plánování záměrů a aktivit v sociální oblasti na celém území města Havířova.

V této souvislosti máte možnost vyjádřit se k předkládanému návrhu tohoto strategického dokumentu. V příloze najdete celý návrh koncepce k nahlédnutí. Dále zde naleznete odkaz na formulář, jehož prostřednictvím máte možnost vznést návrhy či připomínky, které se týkají Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024.

Připomínky či náměty můžete zasílat prostřednictvím tohoto formuláře do 27.10.2019, poté je posoudí a zpracuje řešitelský tým.

Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024 je zpracována v rámci projektu „Zpracování strategických dokumentů SMH“, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007365, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

 

Tisk Poslat e-mailem