Místní akční plán IV bude opět mapovat potřeby škol a realizovat aktivity pro děti, pedagogy, rodiče i veřejnost

29Únor 2024

Statutární město Havířov se od 1. prosince 2023 stalo nositelem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov IV, registrační číslo CZ.02.02.XX/00/23_017/0008274. Projekt je zaměřený na podporu společného plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Havířov (tj. Havířov, Těrlicko, Albrechtice, Horní Suchá a Horní Bludovice) za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů, který plynule navazuje na předchozí projekty MAP I až MAP III. Jedním z cílů projektu je podpora většího zapojení rodičů do života škol, rozvoj spolupráce a výměna zkušeností aktérů, především u pedagogů a zřizovatelů. Dalším cílem je mapování a analyzování potřeb ve vzdělávání v celém území. Projekt se věnuje novým výzvám v oblasti vzdělávání, včetně přípravy dlouhodobé strategie a akčních plánů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR v rámci výzvy OP Jan Amos Komenský a bude realizován po dobu 25 měsíců. Realizační tým projektu bude ve spolupráci se členy pracovních skupin nabízet a realizovat velké množství krásných implementačních aktivit a těší se na spolupráci se zapojenými školskými subjekty a organizacemi neformálních vzdělavatelů působících v území. Více podrobností o projektu jsou k dispozici na webových stránkách projektu map-havirov.cz a facebookovém profilu facebook.com/MapHavirov.

Odbor školství a kultury

 

Tisk Poslat e-mailem