Místní akční plán III bude opět mapovat potřeby škol

13Květen 2022

Statutární město Havířov se od ledna 2022 stalo nositelem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411.

Naším cílem je podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů, především u pedagogů a zřizovatelů. Dalším cílem je mapovat a analyzovat potřeby v území pro další vzdělávání a věnovat se novým výzvám v oblasti vzdělávání, včetně přípravy dlouhodobé strategie a akčních plánů. Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Havířov (tj. Havířov, Těrlicko, Albrechtice, Horní Suchá a Horní Bludovice) za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci výzvy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a bude realizován po dobu 23 měsíců. Těšíme se na spolupráci se zapojenými školskými subjekty a organizacemi neformálních vzdělavatelů.

Alena Nogolová, projektový manažer

Lenka Slowiková, finanční manažer organizačního odboru

Monika Miškaříková, projektový manažer organizačního odboru

 

                                           

 

Tisk Poslat e-mailem