Ministryně Klára Dostálová navštívila Havířov. Zajímala se hlavně o bydlení na Šumbarku

11Červen 2021

Ve čtvrtek 10. června 2021 navštívila Havířov ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Město má zájem o část dotací z Fondů spravedlivé transformace. Získané peníze má v plánu použít na podporu bydlení v městské části Havířov-Šumbark, kde se také paní ministryně s havířovským primátorem Josefem Bělicou a náměstkem pro ekonomiku a správu majetku Ondřejem Baránkem potkala.

Téma bydlení v Havířově-Šumbarku, obzvláště v jeho starší části, rezonuje mezi občany už mnoho let. Tato část města bývala lokalitou zanedbanou. Odvedla se tam ale spousta práce a situace se pomalu začíná měnit k lepšímu. Zasloužila se o to hlavně intenzivní spolupráce mezi městem a soukromým sektorem, který je vlastníkem mnoha bytů ve zmíněné lokalitě. Bytové domy se opravují, rekonstruují a zateplují, a protože Havířov je majitelem přilehlých pozemků, kde se nachází chodníky, silnice, nebo parky, souběžně s opravami domů se opravují a revitalizují i veřejné prostory, do kterých město investovalo částku v řádech 10 milionů korun.

O bydlení na Šumbarku se předchozí poskytovatel nájemného bydlení pramálo staral. Zabezpečení kvality bydlení a revitalizace tak byla nanejvýš nutná. Momentálně je revitalizace lokality Šumbark v plném proudu a já jsem za to velmi rád. Změna je vidět, a to mě mimořádně těší.  A ve změnách k lepšímu chceme pokračovat, a proto se nám finanční prostředky dotací z Fondů spravedlivé transformace budou hodit. Bylo mi ctí a potěšením si o tom osobně dnes promluvit s paní ministryní Dostálovou. Je pro nás všechny důležité, že se osobně přišla podívat, jaký kus práce jsme odvedli, a že si finanční podporu zasloužíme. Na spokojenosti našich občanů chceme společně s firmou Heimstaden dál spolupracovat,“ prohlásil při společném setkání s paní ministryní primátor Havířova Josef Bělica.

Jak město, tak poskytovatel nájemního bydlení by uvítali větší podporu v oblasti bydlení. Spolupráce na základě jejich vlastní iniciativy funguje, ale oba subjekty nutně potřebují zákonnou normu, která by dostupné a sociální bydlení regulovala. Pomoci má již zmiňovaný Fond spravedlivé transformace. Tři české uhelné regiony – Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj si mohou v následujících sedmi letech rozdělit cca 44 miliard korun právě z nového Fondu spravedlivé transformace.

Hlavním smyslem a cílem Fondu pro spravedlivou transformaci je podpořit území, která se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku Evropské unie do roku 2050 potýkají se závažnými sociálněekonomickými problémy. Těmito územími jsou především regiony, kde dochází k útlumu těžby uhlí. Zaměřovat by se měl zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví i obnovu území po těžbě uhlí či návazném průmyslu.

Tisk Poslat e-mailem