Městská sportovní hala ponese oficiální název Slávie a městskému koupališti přibude v názvu jméno Jindřich

20Prosinec 2018

Se dvěma novými názvy sportovišť vstoupí do roku 2019 město Havířov. Městská sportovní hala se vrací k doposud zažitému pojmenování Slávie. Druhou novinkou je pojmenování letního koupaliště, které ponese jméno Jindřich.

Správa sportovních a rekreačních zařízení (SSRZ) má ve své správě mimo jiné letní koupaliště v ulici U Motelu a Městskou sportovní halu na ulici Astronautů. Tato dvě sportovní zařízení mají i své historické doplňující názvy.

"U letního koupaliště je to označení "koupaliště Šárka", které se sice oficiálně nepoužívá, ale stále zůstává na různých informačních webových stránkách včetně Městského informačního centra. Toto označení nikdy nebylo oficiálním označením. Název vznikl dle křestního jména partnerky soukromého provozovatele, který v devadesátých letech na dobu jedné sezóny provozoval toto koupaliště. Název pak několik let přetrval. Nyní jsme se rozhodli areál koupaliště přejmenovat názvem, který by vycházel z opodstatněného pojmenování vztahujícího se k tomuto rekreačnímu zařízení," vysvětlil ředitel SSRZ Radomír Kácal. 

Při hledání nového pojmenování provozovatel zvažoval  např. jména významných osobností města Havířova v oblasti sportu, ale také jméno osobnosti, která se podílela na budování a tvorbě zařízení SSRZ.  

"Po zralé úvaze a výběru z mnoha jmen bylo vybráno křestní jméno zasloužilého zaměstnance SSRZ pracujícího na koupališti od roku 1983, a to MUDr. Jindřicha Dolanského. Kromě lékařských zákroků na koupališti je znám také z oblasti sportovních utkání kontaktních sportů. Doktor Dolanský se podílel na nespočtu zásahů u drobných zranění, ale také na záchranách desítek životů na koupališti. Jedná se o známou osobnost přesahující rámec SSRZ. Proto jsme se, po schválení návrhu vedením města, rozhodli přejmenovat název Letní koupaliště na Letní koupaliště Jindřich. Uděláme tak definitivní tečku za neoficiálním názvem Šárka a budeme používat název, který koupaliště pojí s touto osobností města a sportu," dodal ředitel Kácal.

Městská sportovní hala se ke svému jménu Slávie vrací z praktických důvodů. Nejenže Slávii mají v paměti celé generace obyvatel Havířova, ale také kvůli tomu, aby došlo ke zřetelnému odlišení od druhé sportovní haly, která je na Žákovské ulici. 

"Název Slávie, coby původní pojmenování haly, přetrvává do dnešních dnů a stále je neoficiálně používán. Návratem k původnímu pojmenování budou mít obě haly svůj vlastní název - Žákovská a Slávie. Tato změna nastane rovněž s účinností od 1. 1. 2019," doplnil ředitel SSRZ Radomír Kácal. 

Tisk Poslat e-mailem