Městská policie Havířov také v letošním roce připravuje kurz sebeobrany pro ženy „ŽENY, NAUČTE SE BRÁNIT – 2. STUPEŇ“

25Červen 2020

Preventivní projekt „Ženy, naučte se bránit!" realizuje městská policie již od roku 2011. Vzhledem ke stále narůstajícímu zájmu, a to nejen ze strany samotných žen, ale i státních organizací, které ženy na území města Havířova zaměstnávají, má realizátor projektu záměr rozšířit a zkvalitnit pořádané kurzy sebeobrany pro ženy.

Hlavním důvodem pořádání těchto kurzů je pomoci ženám získat potřebné vědomosti, dovednosti a také určité návyky z oblasti sebeobrany nebo používání prostředků osobní individuální ochrany, které by vedly ke zvýšení jejich bezpečnosti.

Specifickým cílem je poučit účastnice kurzu jak se vypořádat s narůstající agresivitou osob na zaměstnance státní nebo veřejné správy i ve zdravotnictví, s pouliční kriminalitou a dalšími formami trestné činnosti. Kurz tak může sloužit i jako forma prevence proti domácímu násilí.

Od začátku realizace tohoto preventivního programu bylo zdarma proškoleno téměř 700 havířovských žen. Tento projekt je chápán jako nástavba původního projektu – tedy jako 2. stupeň, proto se jej mohou znovu zúčastnit ženy, které základní kurz absolvovaly, určitě se naučí něčemu novému.

  • Instruktážní kurzy (5 lekcí) budou opět probíhat v tělocvičně na ZŠ F. Hrubína, ul. Studentská, Havířov-Podlesí
  • Vždy v úterý od 17 do 19 hodin
  • Lektory kurzu jsou odborně vyškolení strážníci MP Havířov
  • Zahájení prvního podzimního kurzu bude 8. září 2020 v 17 hodin

 

KURZY SEBEOBRANY JSOU PRO ZÁJEMKYNĚ BEZPLATNÉ
Zájemkyně o tyto kurzy se mohou přihlásit již nyní na tel. čísle: 596 410 133.

 

 

Tisk Poslat e-mailem