Městská policie Havířov i letos pořádá preventivní akci Bezpečné pískoviště

16Červenec 2020

Každý rok v rámci preventivních projektů Městské policie Havířov probíhá akce nazvaná Bezpečné pískoviště, jejíž prioritou je zvyšování bezpečnosti dětí, hrajících si na pískovištích, dětských mobiliářích a hřištích. Hlavní cílem této prázdninové akce je totiž předcházení úrazovosti či poranění dětí rizikovými předměty např. injekčními stříkačkami, skleněnými střepy, zbytky léků, plechovkami či ostrými předměty.

Proto v období od 1. července do 19. srpna oddělení prevence Městské policie Havířov bude provádět kontrolu napříč celým městem. „I když se množství nalezeného infekčního odpadu každoročně na území našeho města snižuje, riziko onemocnění stále trvá. Sběrem jehel se městská policie zabývá celoročně při běžné hlídkové činnosti, ale často také při cílených opatřeních, kdy je sběr injekčních stříkaček jejich hlavním úkolem. Předcházejí tak nebezpečí, jemuž jsou vystaveny hlavně děti, ale bezpochyby také domácí zvířata jako psi a kočky“, sdělil k této problematice Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov.

Do obdobné celostátní akce „JEHLA“, která se koná vždy v dubnu a vyhlašuje ji pražská městská policie, se již několik let zapojuje i MP Havířov. Tato jednodenní preventivní akce je zaměřena na sběr infekčního materiálu a jeho likvidaci. V letošním roce se poprvé kvůli výskytu koronavirové nákazy a nouzového stavu nekonala.

A důležitá rada na závěr!

Pokud použitou injekční stříkačku nebo jehlu naleznete, rozhodně není vhodné ji zvedat nebo s ní jakkoliv manipulovat. Prostřednictvím tísňové linky 156 přivolejte městskou policii. Strážníci jsou vybaveni ochrannými pomůckami a speciálními boxy na infekční odpad. Zajistí jeho odborný sběr i následnou likvidaci.

Tisk Poslat e-mailem