Město ocenilo dárce krve

7Únor 2019

Vedení města Havířova každoročně děkuje na slavnostním ocenění dárcům krve za jejich vysoce humánní čin. Letos město pozvalo 6. února do Kulturního domu Radost celkem 109 bezpříspěvkových dárců, které jejich slavnostním dnem provázel mladý nadějný moderátor z Havířova Rastislav Širila.

„Velmi si vážíme lidí, kteří ochotou darovat krev vyjadřují svůj hluboce lidský postoj k ostatním. Patří jim nejen poděkování těch, kterým pomohli zachránit život, ale i celé naší společnosti. Bezpříspěvkových dárců neustále ubývá, ale potřeba krve je stále stejná. O to více je nezbytné vážít si těch, kteří v dnešní době krev zdarma darují," uvedla náměstkyně primátora pro sociální oblast Stanislava Gorecká.

Zlatou Jánského plaketu za 40 odběrů získalo letos 34 dárců, Zlatý kříž 3. třídy za 80 odběrů obdrželo 29 dárců, Zlatým křížem 2. třídy za 120 odběrů bylo oceněno 22 dárců a Zlatým křížem 1. třídy za 160 odběrů 15 dárců. Plaketu ČČK Dar krve - dar života za 250 odběrů získalo 8 dárců a 1 dárce byl oceněň za 300 odběrů.

Poděkování dárcům krve město tradičně vyjadřuje také předáním dárkových poukazů na celoroční bezplatnou přepravu v systému městské hromadné dopravy ČSAD Havířov a permanentkami v hodnotě 1 000 Kč na aktivity, akce či služby poskytované příspěvkovými organizacemi města.

Fotoreportáž pořídil Petr Sznapka

Stránky

Tisk Poslat e-mailem