Magistrát města Havířova sdílí stanovisko zaměstnanců MRA

11Červenec 2022

Magistrát města Havířova podporuje stanovisko zaměstnanců Městské realitní agentury (zkráceně MRA), které bylo vydáno a umístěno na webové stránky této společnosti v pondělí 4. července 2022. V oficiální tiskové zprávě je uvedeno, že prohlášení učiněná na jednání Zastupitelstva města Havířova dne 20. června 2022 byla klamavá. Jde zejména o výroky zastupitelky o „cinknutých veřejných zakázkách“ administrovaných na MRA či nepravdivou informaci šéfeditora, že zaměstnanci Městské realitní agentury, s.r.o. měli údajně k tomuto podávat vysvětlení na Policii ČR. Zaměstnanci společnosti se proti těmto zavádějícím výrokům důrazně ohrazují.

Velmi si vážím práce zaměstnanců všech městských firem. Pevně věřím, že všichni zaměstnanci Městské realitní agentury odvádějí kvalitní a svědomitou práci. Mrzí mne, že v rámci sebezviditelnění jedna zastupitelka tuto jejich každodenní práci dehonestuje. Celá situace je o to horší, že za podpory jednoho novináře zcela účelově obviňují lidi jen proto, že pracují pro městskou společnost.“ vyjádřil se k prohlášení primátor Havířova Josef Bělica.

Ke stanovisku primátora města se vyjádřila i náměstkyně pro školství a kulturu Jana Feberová: „V Městské realitní agentuře pracuje spousta zaměstnanců, kteří odvádějí skvělou práci a neměli by být předmětem veřejného slovního napadání ze stran některých zastupitelů.“

Prohlášení zaměstnanců Městské realitní agentury v plném znění naleznete na www.mra.cz/stanovisko-zamestnancu-a-odborove-organizace-ke-klamavym-prohlasenim/

Společnost Městské realitní agentury, s.r.o. byla založena městem Havířov za účelem správy a údržby bytového a nebytového fondu města. V současné době na základě mandátních smluv zajišťuje správu a údržbu 7 678 bytů v Havířově a 204 bytů v Orlové. Předmětem činnosti pro město Havířov je i zajišťování investičních činností od projektové dokumentace a stavebního povolení až po samotné realizace investičních akcí.

Tisk Poslat e-mailem