Lidé z Havířova mohou v únoru a březnu navrhovat investice, které město uskuteční díky participativnímu rozpočtu

21Leden 2019

Od 1. února do 31. března přijímá město Havířov návrhy konkrétních projektů, které zrealizuje z financí vyčleněných do participativního rozpočtu - vymezené části městského rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují samotní občané. Členy občanských komisí, které v procesu posuzování navržených projektů hrají významnou roli, dnes (21.1.2019) o zásadách a postupech financování z participativního rozpočtu proškolili ekonomové města.

"Participativní rozpočtování je postup, kdy občané města mohou vstoupit do rozpočtového procesu a ovlivnit tak, na co budou vynaloženy veřejné finance," vysvětluje primátor města Josef Bělica. "Jde o nástroj zapojení veřejnosti do procesu rozhodování skrze formulování prioritních oblastí rozpočtu, tvorby konkrétních projektů, a následně jejich výběr, volbu či následný monitoring," dodává.

Zastupitelé Havířova schválili na projekty participativního rozpočtu pro rok 2019 částku 5 milionů korun. Tato finanční částka je rozdělena mezi jednotlivé části města podle počtu obyvatel.

"Občané města mohou podávat návrhy pouze pro tu část města, kde mají trvalý pobyt a jejich projekt musí podpořit alespoň 15 obyvatel z dané městské části. Z pětimilionového participativního rozpočtu má každá část města vyčleněnou částku, odpovídající počtu jejích obyvatel. Návrhy Havířovanů tak musí být úměrné vyhrazené částce," objasňuje zásady participativního rozpočtu ekonomický náměstek primátora Ondřej Baránek.

Návrhy město přijímá v písemné podobě na podatelně městského magistrátu nebo e-mailem na elektronickou adresu koordinátora projektu, či na adresu e-podatelny. K podání návrhu slouží předepsaný formulář, který je ke stažení  na webových stránkách města ZDE nebo k vyzvednutí na ekonomickém odboru (kancelář B 603) či na podatelně havířovského magistrátu.

Návrh konkrétního projektu, který by měl být z městské kasy financován, může podat každý občan města, který dovršil věku 18 let. Všechny návrhy posoudí pracovní skupina města a následně je přerozdělí mezi jednotlivé městské části, kde je předá občanským komisím. Občanská komise dané části města na veřejném setkání rozhodne, které dva realizovatelné projekty budou zařazeny do konečného hlasování, do kterého se opět mohou zapojit všichni Havířované starší 18 let. Poté město zrealizuje vítězné projekty – jeden v každé městské části.

Osm městských částí – osm projektů

Město, Podlesí, Bludovice, Šumbark, Prostřední Suchá, Životice, Dolní Suchá, Dolní Datyně – v těchto městských částech si lidé mohou zvolit, do jakého projektu město zainvestuje. Z pětimilionového participativního rozpočtu má každá část města vyčleněnou částku, odpovídající počtu obyvatel. 

Nebudou-li finanční prostředky na realizaci podaného návrhu dostačující, má městská část možnost tyto finanční prostředky převést do následujícího kalendářního roku. V daném roce pak nebude tato část města návrhy na projekty podávat.

Rozdělení finančního objemu 5 000 000 Kč v rámci participativního rozpočtu na rok 2019 (v Kč)

Část města

Počet obyvatel k 1.1.2019

Finanční objem pro rok 2019

Zaokrouhlená částka

 

Bludovice

2 735

187 200,55

187 000,00

 

Dolní Datyně

563

38 535,25

38 000,00

 

Dolní Suchá

877

60 027,38

60 000,00

 

Město

31 489

2 155 304,59

2 155 000,00

 

Podlesí

14 008

958 795,35

959 000,00

 

Prostřední Suchá

4 567

312 594,11

313 000,00

 

Šumbark

17 471

1 195 824,78

1 196 000,00

 

Životice

1 340

91 718,00

92 000,00

 

Celkem

73 050

5 000 000,00

5 000 000,00

 

Bližší informace, jak postupovat při podávání návrhů konkrétních projektů hrazených z participativního rozpočtu, jsou uvedeny v Zásadách participativního rozpočtu uveřejněných uveřejněných ZDE.

Fotoreportáž pořídil Petr Sznapka

Stránky

Tisk Poslat e-mailem