Lidé na Podlesí se mohou těšit na brzké dokončení rekonstrukce zdravotního střediska

14Květen 2019

V Havířově-Podlesí aktuálně finišují práce na dokončení rozsáhlé sanace zdravotního střediska ve Studentské ulici. V interiéru už pracují obkladači a začalo se malovat. S ohledem na provoz střediska pokračuje v etapách pokládka dlažby v 1. NP. V exteriéru se dokončuje montáž keramického obkladu soklu. Pokračují práce na zpevněných plochách u vstupů do budovy, kde budou nájezdové rampy pro imobilní občany.

"Dokončena byla montáž střešního pláště a hromosvody, pokládka PVC podlahy v místě čekáren, položena je dlažba v prostorách sociálního zařízení v 1. NP. V prostorách toalet jsou nové barevné obklady, probíhá jejich spárování a štukování stěn.  Ve 2. NP jsou už odděleny čekárny od společných prostor prosklenou hliníkovou sestavou. Vše jde podle plánu," popsal technik investic a oprav Ladislav Indrák z MRA.  

Probíhající sanace je financována z Fondu nájemního bydlení a jejím cílem je zlepšení tepelně technických vlastností objektů a řešení bezbariérových přístupů vně i zvenčí zdravotního střediska.

Havířov informovala Simona Součková, mluvčí MRA

Tisk Poslat e-mailem