Léta s letáky končí. ČEZ upozorňuje na odstávky elektřiny už jen elektronicky

29Březen 2021

Společnost ČEZ už nebude vylepovat letáky s oznámením o přerušení dodávky elektřiny. Stále více zákazníků volá po moderním způsobu oznamování a využívání digitálních technologií. U stávajícího systému výlepů letáků někdy společnost narážela na plošné zákazy výlepů, občané si stěžovali na nečitelnost či nevhodné umístění letáků. Pokud chcete být informováni o plánovaných odstávkách, tak je potřeba se zaregistrovat. Informace o odstávkách pak budete dostávat e-mailem a SMS.

 

JAK SE ZÁKAZNÍK O ODSTÁVCE DOZVÍ?

  • individuálně e-mailem nebo SMS
  • na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky
  • na úřední desce města, na webu města www.havirov-city.cz nebo dalšími způsoby obvyklými v místě bydliště (mobilní rozhlas, sociální sítě atd.)

JAK A KDE SE MŮŽE ZÁKAZNÍK ZAREGISTROVAT, ABY DOSTÁVAL UPOZORNĚNÍ E-MAILEM NEBO SMS?

Zákazník bude potřebovat datum narození nebo IČO a EAN kód, který najde na vyúčtování za elektřinu. Pak už jen navštíví www.cezdistribuce.cz/sluzba, kde si zaregistruje, popř. zkontroluje kontaktní údaje pro zasílání upozornění, a je hotovo.

VÝHODY REGISTRACE PRO ZÁKAZNÍKA

  • o plánované odstávce se dozví včas, i když se na dané adrese pravidelně nezdržuje
  • bude neprodleně informován i o případném zrušení odstávky
  • získá informace o předpokládané době obnovení dodávek při poruše
  • ročně ČEZ uspoří 4 000 kg papíru, to je přibližně 10 stromů, a za pár let tak společně ušetříme celý les

PROČ SE MUSÍ ZÁKAZNÍK REGISTROVAT?

Při připojení odběrného místa zákazník nemusel uvést své kontaktní údaje nebo údaje již nemusí být aktuální. Proto je lepší si aktuální e-mailovou adresu i telefonní číslo nově nastavit či zkontrolovat, zákazník tak bude mít jistotu, že informace obdrží včas.

 

Tisk Poslat e-mailem