Kruhový objezd v Havířově je hotov, začala oprava Frýdecké, která bude rozdělena na dvě části

22Listopad 2023

Souvislá oprava povrchu probíhá od pondělí 20. listopadu 2023 na silnici Frýdecké mezi Havířovem a Horními Bludovicemi. Úsek opravy začíná v místě napojení ze silnice I/11 pod Bludovickým kopcem a končí před křižovatkou s ulicí U Lipek v celkové délce 1 742 metrů.

Vzhledem ke zhoršené předpovědí počasí byl realizovaný úsek souvislé opravy na Frýdecké rozdělen na dvě části. Především z důvodu menšího množství prováděných betonářských prací, bude do 3. prosince 2023 provedena oprava silnice III/4735 pouze v úseku od křižovatky s ulicí U Lipek po ZŠ Frýdecká, včetně křižovatky s ulicí Selská.

Druhý úsek od ZŠ Frýdecká po křižovatku se silnicí I/11 bude realizován v roce 2024 za vhodnějších klimatických podmínek. Této změně bude mírně uzpůsobeno i instalované přechodné dopravní značení. Od silnice I/11 bude zákaz vjezdu (mimo bus a na povolení stavby) posunut až za odbočku do jednosměrné ulice vedoucí k čerpací stanici, železářství a pneuservisu. Další omezení zůstávají v platnosti.

Účelem opravy je výměna opotřebovaného krytu vozovky, dojde k výměně několika uličních vpustí a vodorovné dopravní značení bude provedeno v plastu za vhodných klimatických podmínek. Předpokládaná doba výstavby je 3 týdny a zhotovitelem je Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Termín pokládky povrchu za úplné uzavírky silnice III/4735 vč. autobusů bude o víkendu 2. a 3. prosince 2023. V případě nepřízně počasí pak o víkendu 9. a 10. prosince 2023. 

Správa silnic Moravskoslezského kraje žádá řidiče i chodce o dodržování přechodně instalovaného dopravního značení a zvýšenou pozornost a opatrnost v daném úseku.

Tisk Poslat e-mailem