Křižovatka ulic Studentská x Dlouhá třída x Okrajová v Havířově-Podlesí bude osazena signalizačním zařízením

7Květen 2020

V červnu začne v Havířově výstavba dalšího světelně signalizačního zařízení. Semafory bude vybavena křižovatka ulic Studentská x Dlouhá třída x Okrajová v Havířově – Podlesí. Realizace výstavby bude probíhat od června do září tohoto roku a bude stát 8 milionů korun.

 „Tato výstavba zajistí hlavně větší bezpečnost silničního provozu na tomto místě, kdy je zde velice hustý provoz zejména v ranních a odpoledních hodinách. Součástí této výstavby bude i úprava stávajícího dopravního značení,“ uvedl náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

„V rámci výstavby se nepředpokládá uzávěrka silnice, bude pouze instalováno přechodné dopravní značení, které počítá v případě potřeby se svedením dopravy do jednoho pruhu a snížením rychlosti. Co se týká chodců, při provádění zemních prací může dojít ke krátkodobému omezení osob, případně vozidel v přístupu na pozemky dotčené stavbou,“ doplnila Iveta Grzonková vedoucí komunálních služeb havířovského magistrátu. Minimalizace těchto omezení bude řešena zřízením přechodových lávek a přejezdů.  

Tisk Poslat e-mailem