Komunikuje město dobře se svými občany? Vyjádřete se v dotazníku!

14Červen 2021

Městu Havířov se podařilo získat dotaci na tvorbu nové Komunikační strategie města Havířova, která by měla být platná od roku 2022 do roku 2028. Cílem tohoto strategického dokumentu je nastavení efektivnější komunikace mezi veřejností a zaměstnanci magistrátu, stejně tak jako mezi zaměstnanci magistrátu a zastupiteli města Havířova.

Proto město pro své občany připravilo krátký dotazník o 15 otázkách, který můžete vyplnit elektronicky též na Facebooku města nebo na Facebooku Radničních listů. V červencových Radničních listech pak naleznete dotazník i v papírové podobě na straně 2 až 3 mimořádné přílohy. Vyplněný dotazník můžete vhodit do boxu, který je pro tyto účely připraven ve foyer Magistrátu města Havířova, nebo jej poslat na adresu magistrátu: Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město. Kontaktní osobou je PhDr. Mgr. Nazim AFANA, LL.M. z organizačního odboru.

V dotazníku na Vás otázky uzavřené, kde budete vybírat z předem daných odpovědí, a také otázky otevřené, u kterých oceníme, když se rozepíšete. Vaše názory na určité problémy spojené s komunikací magistrátu směrem k veřejnosti jsou pro nás velmi cenné. Budeme velmi rádi, když se do vyplnění dotazníku zapojí co nejvíce osob, včetně Vašich přátel a rodinných příslušníků, protože jedině tak získáme dostatečně vypovídající zpětnou vazbu a můžeme tak službu občanům neustále zlepšovat. Dotazník je anonymní a jeho celkové výsledky budou sloužit jako náměty ke zkvalitnění práce jednotlivých odborů magistrátu, případně magistrátu jako celku.

Na Vaše vyplněné dotazníky čekáme do středy 8. září 2021.

Dotazník k vyplnění naleznete ZDE

Tisk Poslat e-mailem